บริษัท เอชวี แมชชีนเนอรี่ จำกัด

HV MACHINERY COMPANY LIMITED

โปรโมชั่น ลดสุดพิเศษ

 Promotion CNC Machining Center                                     Promotion Robodrill   
    Brand : Taikan  Model : T-V856S                       Brand : Fanuc  Model : DiB Plus Series 
   Promotion นี้ สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2565                             Promotion นี้ สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2565

                                                

 

          Promotion  CNC Lathe                                              Promotion  CNC Lathe     

 

 Brand : Takisawa  Model : LA200                           Brand : Takisawa  Model : NEX105
 Promotion นี้ สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2565                             Promotion นี้ สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2565