บริษัท เอชวี แมชชีนเนอรี่ จำกัด

HV MACHINERY COMPANY LIMITED

About Us

                                                 

 

 

Welcome to Our Store

ประวัติและความเป็นมา

บริษัท เอชวี แมชชีนเนอรี่ จำกัด เริ่มการดำเนินงานเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549 ด้วยทุนจด-ทะเบียน 2,000,000 บาท โดยประกอบกิจการด้านการนำเข้า ส่งออก เครื่องจักร เครื่องมือ และอะไหล่ทุกชนิด บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้า ปัจจุบันเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญ และ มีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศผู้ผลิตมาประจำที่บริษัทฯ


                                        ประธานบริหารบริษัท มี 2 ท่าน โดย


                                                                 คุณเจตนิพัทธ์ จาง  และ  คุณวาสนา จาง
  
 
 
 
 
 
                                               ผู้ดูแลและบริหารงานฝ่ายขายและการตลาด โดย 
 
                                                                                                คุณนคเรศ  เลิศสกุล
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนกประสานงาน และการเงิน-บัญชี

มีพนักงานประจำการสำหรับติดต่อและประสานงาน ด้านต่าง ๆ พนักงานฝ่ายการเงิน และบัญชี จำนวน 5 ท่าน
 

ฝ่ายขาย และ การตลาด
(Sale & Marketing)

มีพนักงานขายและการตลาดที่คอยให้คำแนะนำ จำนวน 3 ท่าน รวมไปถึง พนักงานขายอื่นๆ (Freelance)

ฝ่ายบริการเซอร์วิส
(Operation Service)

มีพนักงานให้คำแนะนำ คอยประสานงานในส่วนงานเซอร์วิส จำนวน 2 ท่าน รวมไปถึง รับแจ้งปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

ฝ่ายช่างเทคนิค  (Technician)

มีทีมงานบริการหลังการขาย (Service) อย่างดีเยี่ยมจากทีมงาน ที่มีประสบการณ์ พร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้า และบริการซ่อมเครื่องจักรทุกชนิด จำนวน 7 ท่าน

 

  การบริการหลังการขาย

บริษัท เอชวี แมชชีนเนอรี่ จำกัด ก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549  สำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยประกอบกิจการ เข้าเครื่องจักร ส่งออกเครื่องจักร  และอะไหล่เครื่องจักรทุกชนิด โดยนำเข้ามาจากประเทศไต้หวัน

  •       หลักการทำงาน

บริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายเทคนิคด้านเครื่องจักรกลโดยตรง ที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมที่จะให้คำปรึกษา และออกไปบริการหลังการขาย อีกทั้งยังมีบริการซ่อมเครื่องจักรทุกชนิด 

      การรับประกันคุณภาพของสินค้า
รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งรวมถึงอะไหล่ พร้อมการบำรุงรักษาเครื่อง ในกรณีที่เกิดจากการใช้งานปกติ (ไม่รวมกรณีอุปกรณ์ ชุดตกแต่ง ชำรุดแตกหัก ที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภทและวัสดุสิ้นเปลือง)

     การบริการหลังจากหมดระยะรับประกัน
•   สัญญาบริการรายปีแบบรวมอะไหล่
•   สัญญาบริการรายปีแบบไม่รวมอะไหล่
•   เรียกเป็นรายครั้ง
•   การติดตั้ง สาธิต และอบรมการใช้งาน
•   บริษัทจะจัดอบรมการใช้งานให้กับพนักงานของท่าน เพื่อให้สามารถใช้เครื่องอย่างถูกวิธี ฟังชั่นต่างๆ และเทคโนโลยี ของเครื่อง เพื่อให้องค์กรของท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้เครื่อง

 

  ประเภทสินค้า และ บริการ

บริษัท เอชวี แมชชีนเนอรี่ จำกัดมีพื้นที่จัดเก็บสินค้ามากกว่า 2,000 ตารางเมตร โดยเพียงพอสำหรับที่จะวางสินค้าได้มากมาย หลากหลายชนิด เราต่างทราบดีว่าการผลิตนั้นรอไม่ได้ และให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า จึงต้องมีเครื่องจักรหลายรุ่น หลายประเภท เพื่อรองรับให้ลูกค้ามาเลือกดู และ เยี่ยมชม ก่อนตัดสินใจซื้อ

  คลังสินค้าเก็บเครื่องจักร

 ส่งมอบเครื่องจักรให้ลูกค้า