บริษัท เอชวี แมชชีนเนอรี่ จำกัด

HV MACHINERY COMPANY LIMITED

สัมนาเชิงวิชาการ ฝ่ายขายและการตลาด

ประชุมสัมนาเชิงวิชาการ (ฝ่ายการตลาด และตัวแทนขาย)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนกขายและการตลาด รวมทั้งตัวแทนจำหน่าย
เพื่อพัฒนาศักยภาพการขายตลอดจนพัฒนาความรู้และทักษะการขายในอนาคต