บริษัท เอชวี แมชชีนเนอรี่ จำกัด

HV MACHINERY COMPANY LIMITED

Notching-เครื่องบากมุม

Notching-เครื่องบากมุม

  • Security
  • Fast Delivery

 ป็นเครื่องสำหรับบากมุมงานเหล็กแผ่น บากมุมได้ 90 องศาแบบตายตัว กับรุ่นที่บากมุมเปลี่ยนองศาได้ ตั้งแต่ 45-135 องศา

NOTCHING MACHINE
Model Unit QX28Y QF28Y
4×200 6×200 6x200ZK 4×200 6×200 6x200ZK
Cutting angle 40º~135º 40º~135º 40º~135º 90º 90º 90º
Thickness Ordinary mm 4 6 6 4 6 6
Low-carbon mm 2 3 3 2 3 3
Cut slot / Punch mm Dent 20×150
Punch ≤ Ø30
  Dent 60×100
Punch ≤ Ø35
 
Main motor kW 4 5 5.5 3 4 4/5
Dimensions Length mm 1050 1050 1250 1050 1050 1250
Width 1020 1020 1020 950 950 950
Heigh 1320 1320 1320 1150 1150 1200
Net weight kg 900 980 1160 380 480 650
Oil tank capacity L 80 80 80 50 50 50